ČNB udělila pokutu ING Bank. Za porušení zákona proti praní špinavých peněz

Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových stránkách ČNB.

Podle rozhodnutí ČNB, které minulý týden nabylo právní moci, se ING Bank dopustila pochybení v roce 2021. Banka neuplatňovala odpovídající strategie pro identifikaci klienta a osob oprávněných disponovat s jeho majetkem ani řádně nezjišťovala vlastnickou strukturu klientů. Pochybení ČNB odhalila i při postupech při řízení rizik souvisejících s mezinárodními transakcemi a při periodické kontrole klientů.

Deník E15 uvádí, že udělení podobné sankce je neobvyklé. Banky podle odborníků, které deník oslovil, zpravidla mají vysoký standard dodržování zákona proti praní špinavých peněz a mají i propracované technologické nástroje pro ověřování transakcí.

E15 připomíná, že ING čelila problémům podobného rázu i v Nizozemsku. V roce 2018 tam dostala pokutu 775 milionů eur (18,2 miliardy korun) za přestupky v oblasti praní špinavých peněz v letech 2010 až 2016. Prokurátoři tehdy uvedli, že banka nezjišťovala skutečné vlastníky účtů a nevšímala si neobvyklých transakcí, které přes ně probíhaly.