Pozor na syndrom vyhoření

O syndromu vyhoření se v poslední době hovoří poměrně často, někteří jeho projevy poznali již na vlastní kůži. Syndromu vyhoření předchází kumulace ze začátku zcela banálních psychiatrických projevů. V počátku potíží se jedná o projevy oslabení nervové soustavy, ale později tento stav přechází do závažnější formy onemocnění. Tento stav je známý pod pojmem neuróza.

V případě, že v našem životě neodstraníme stresory, které se na vzniku neurózy podílejí, dochází k rozvoji této nepříjemné nemoci a stav přechází až do deprese nebo do depresivní psychózy. To už je stav velice závažný a vyžaduje péči odborníků. Jestliže deprese není efektivně léčena, může dojít k jejímu prohloubení nebo k totálnímu psychickému kolapsu.

Stejně jako u všech jiných onemocnění platí zlaté pravidlo, že předcházení nemocem je celkově snadnější než jejich následná léčba. Pokud na sobě pociťujeme projevy neurastenických potíží, doporučuje se co nejdříve upravit stravovací návyky tak, aby prospívala našemu fyzickému i psychickému zdraví, případně bude nutné podle našich možností změnit životní styl.

Nadměrný tlak a nároky okolí

Dospělí se často snaží být ve všem perfektní, což se týká převážně žen. Velká očekávání a také určitý tlak na dokonalost (chceme obstát a být nejlepší) se projevuje v našem chování a přehnané zodpovědnosti. Důležité je se nestresovat a najít ve svém okolí správnou podporu při řešení osobních potíží. Lidé mají v takových situacích často pocit, že selhali, ale neuvědomují si, že jsou mnohdy otroky svých ambicí a přehnaných požadavků na sebe samotného. Terčem syndromu vyhoření se většinou stávají osoby, které více myslí na druhé a snaží se pomáhat, přitom však zcela zapomínají na svou osobu a své potřeby.