Příznaky a příčiny arytmie srdce

Arytmie srdce jsou poruchy srdečního rytmu, které mohou ovlivnit normální funkci srdce. Tato onemocnění se vyskytují, když elektrické signály, které řídí srdeční stahy, nefungují správně. Arytmie mohou způsobit rychlé nebo pomalé tepové frekvence a příznaky se liší podle typu arytmie a jejich závažnosti.

Mezi nejčastější příznaky patří bušení srdce, pocit slabosti či mdloby a dušnost. Přesné příčiny arytmie nejsou vždy známé, ale některé faktory jako například stres, obezita či užívání určitých léků mohou hrát roli ve vývoji tohoto onemocnění.

Příznaky arytmie srdce: bušení, slabost a dušnost

Jedním z hlavních příznaků arytmie je bušení srdce. Pacienti často popisují pocit, jako by jim srdce vyskočilo do krku nebo se jim rozbušilo až do uší. Tento nepřirozený pocit může být doprovázen i dalšími symptomy, jako je slabost a dušnost. Slabost se projevuje únavou a sníženou fyzickou výkonností, což může ovlivnit každodenní život pacienta. Dušnost pak nastává kvůli narušenému srdečnímu rytmu, který nedokáže efektivně pumpovat krev do těla.

Přítomnost těchto příznaků by neměla být podceňována a pacient by měl vyhledat lékařskou pomoc. Arytmie srdce totiž může vést ke vážným komplikacím, jako jsou srdeční selhání nebo dokonce infarkt myokardu. Lékař provede důkladné vyšetření a diagnostiku arytmie pomocí EKG (elektrokardiogram) nebo Holterova monitoringu, který zaznamenává srdeční aktivitu po delší dobu.

Na základě diagnózy pak lékař navrhne vhodnou terapii, která může zahrnovat užívání léků nebo dokonce provedení elektrofyziologického vyšetření s následným ošetřením pomocí katetrizace. Je důležité si uvědomit, že včasná diagnóza a správná léčba arytmie mohou pacientovi pomoci žít plnohodnotný a bezpečný život.

Faktory ovlivňující vývoj arytmie: stres, obezita, léky

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících vývoj arytmie je stres. Při dlouhodobém nebo silném stresu dochází k uvolňování hormonů, jako je například adrenalin, které mohou negativně ovlivnit srdeční činnost a vyvolat arytmii. Stres také může vést ke zvýšenému napětí ve svalech a nervovém systému, což dále přispívá k narušení srdečního rytmu.

Dalším faktorem spojeným s vývojem arytmie je obezita. Přebytečné tukové buňky v těle produkují zánětlivé látky, které mohou poškozovat srdeční tkáň a narušit její správnou funkci. Obezita také často souvisí se zvýšeným krevním tlakem a cukrovkou, což jsou další rizikové faktory pro rozvoj arytmie.

Lékárny patří mezi další faktory ovlivňující výskyt arytmie. Některé léky používané při léčbě jiných onemocnění mohou mít vedlejší účinky na srdeční rytmus. Například některé antidepresiva, antibiotika nebo léky proti alergii mohou vyvolat arytmie jako nežádoucí účinek. Je důležité informovat svého lékaře o všech užívaných léčivech a sledovat případné změny ve srdečním rytmu během jejich užívání.